Hovedpine & Migræne

Mange hovedpiner kan være forsaget af spændinger i muskulaturen i nakken og fra skuldrene. En typisk spændingshovedpine kan ofte være udløst af ens arbejdsstilling, og kan variere i intensitet. De fleste der lider af spændingshovedpine, lider af dette flere gange om ugen, og det kan være til stede mere eller mindre konstant.

Hyppige tegn på spændingshovepine er trækkende gener eller smerte til tindingerne, panden og gerne fra bagsiden af hovedet og øverst i nakken. Værst senere på dagen og er noget der ofte bygger sig op over tid.

Anden hovedpine jeg hyppigt behandler på klinikken, er en form for trykkende hovedpine, beskrevet som at have en badehætte på der strammer konstant, og gerne med forværring fra bestemte bevægelser.
Denne hovedpine kan have sin oprindelse fra en bækkendysfunktion, hvor træk i sejt bindevæv i ryggen fra korsbenet giver øget tryk i hovedet og omkring hjernen.

Migræne er kendetegnet ved en halvsidig, kraftig og pulserende hovedpine, der kan være med eller uden aura og kommer i anfald. Aura beskrives ofte som et slør for øjnene, og kan ofte ledsages af kvalme.
Patienter der lider af migræne, vil ofte også være overfølsomme overfor ting som skarpt lys eller høje lyde når anfald af migræne står på.

Mange patienter der lider af migræne, vil ofte have en problematik øverst i nakken, der kan være en udløser for hyppige anfald. Man kan derfor i nogle tilfælde reducere både forekomsten af migræne, såvel som intensiteten. Øverste nakkeled og stabiliserende muskulatur omkring er ofte medvirkende til migræne.

 

 Rygsmerter

Smerter i ryggen kan komme fra en lang række forskellige problematikker, og er den hyppigste henvendelsesårsag til alment praktiserende læger.  

Rygsmerter kan opstå fra muskulaturen der bliver spændt grundet hårdt arbejde, uhensigtsmæssigt arbejdsstilling eller dårlig holdning. Disse er knap så alvorlige, men kan give store gener og være begrænsende i hverdagen.  

Smerter i lænderyggen er ofte set, og her er det vigtigt at skelne om der er tale om nerverodspåvirkning (som bl.a. ved discus prolaps eller lumbal stenose), da det i så fald bør udredes korrekt før man kan behandle målrettet på problemet. Her på klinikken laver jeg også klinisk udredning der kan være med til at danne baggrund for scanning, henvist af egen læge.

Mange af de problemer der opstår i ryggen, har dog ikke nogen sammenhæng med en nerve der bliver ”trykket” eller ”klemt”, men er i stedet kroppen der kompenserer for en skade eller ubalance. Mange rygsmerter kan derfor også være forsaget fra problemer i bækken, hofte, knæ eller sågar fod. Ryggen er omdrejningspunkt for den samlede bevægelse mellem vores ben/bækken og vores overkrop.  

Hvornår skal du gå til lægen?  

 • Pludseligt opståede smerter med udstråling, nedsat kraft/følesans til ben (enten det ene eller begge), ofte i forbindelse med et tungt løft eller et vrid
 • Hvis evnen til at komme af med urin eller holde på afføring pludseligt ophører – Ring til vagtlæge!
 • Traume/pludselig skade efterfulgt af svære smerter ved bevægelse i alle retninger, også i hvile. – igen, vagtlæge

 

 Iskias-problemer

Iskias er den nerve der forsyner hele bagsiden af benet og det meste af underbenet og foden. Det er den største nerve i kroppen, og kommer fra nerverødder fra lænden.  

Der kan være mange årsager til at man får iskias-smerter, det kunne bl.a. være discus prolaps eller andre problematikker fra ryggen der forsager irritation eller afklemning på en nerve. Det kunne også være et såkaldt piriformis-syndrom, og kommer fra bækkenet, hvor musklen piriformis kan blive spændt og irritere iskias-nerven. Det kan somme tider være svært at skelne om det er nerverodspåvirkning fra ryggen, eller piriformis, da smerterne kan være meget ens både i intensitet og forløb.  

Fælles for disse er at man ofte med Osteopati vil kunne hjælpe nerven til at være mindre spændt/irriteret og effektivt dæmpe generne. Behandling af iskias-smerter kan ofte forkorte et sygdomsforløb fra f.eks. discus prolaps markant, da man med korrekt behandling og genoptræning vil kunne vende tilbage til arbejde og dagligdag hurtigere.

 

 Nakkesmerter

Smerter i nakken kan komme af mange årsager, herunder discus prolaps, nakkehold og arbejdsrelaterede spændinger. Det er derfor vigtigt når man undersøger nakken at man skelner mellem om der er tale om nerverodspåvirkning (som bl.a. ved discus prolaps eller cervical stenose), da det i så fald bør udredes korrekt før man kan behandle målrettet på problemet. Her på klinikken laver jeg også klinisk udredning der kan være med til at danne baggrund for scanning, henvist af egen læge.

Hvornår skal du gå til lægen?  

 • Pludseligt opståede smerter med udstråling, nedsat kraft/følesans til arme og fingre (den ene side eller begge)
 • Traume/pludselig skade efterfulgt af svære smerter ved bevægelse i alle retninger, også i hvile, kvalme og pludseligt nedsat balanceevne. – Ring til vagtlæge!

Der kan dog også være forekomst at udstrålende smertesymptomer til arme og fingre, uden at det kommer fra problemer i selve nakken. Mange gener med tendens til sovende underarm og fingre kan i stedet stamme fra skulderen, hvor nerverne til armen og fingre bliver klemt længere ude i forløbet end inde ved ryggen, og kan derfor også behandles med Manuel Terapi.

 

 Bækkensmerter

Bækkenet danner fundament for vores ryg, derfor er det særdeles vigtigt at bækkenet fungerer korrekt, da det ellers vil have en negativ påvirkning på ryggen også. Smerter i og omkring bækkenet er hyppigt set for gravide, men det behøver dog ikke kun være begrænset hertil. For gravide kan problemerne fra bækkenet ofte stå på i mange år efter fødslen, og kan give større gener over tid, hvis ikke disse bliver opdaget og afhjulpet.  

Ledforbindelsen (SI-leddet) mellem vores korsben og tarmben (på latin os Sacrum og os Ilium) er et vægtbærende led med lodrette ledflader, hvilket er meget atypisk i vores krop, det er derfor også et led der hyppigt får problemer. Problemer med SI-leddet ses ofte i stand, gang og mærkes gerne når man rejser sig fra en stol. Det kan føles som smerter nederst i ryggen, eller lokalt omkring ledspalten. Jeg behandler også mange med SI-ledsproblematikker, hvor der hvor folk har ondt ikke nødvendigvis er bækkenet. Der kan også være mange årsager til at bækkenet bliver dysfungerende, og det er derfor vigtigt at behandle mere end bare selve leddet for en eventuel låsning. 

 

 Ankel/fod problemer

Foden er en kompleks mekanisme af mange knogler, der alle har ledforbindelser. Det er derfor også meget vigtigt, at disse har den nødvendige bevægelighed, da fødderne ikke kun skal kunne stabilisere vores stående stand og gang, men også skal kunne afvikle korrekt til underlaget. Vi er ikke skabt til at gå med sko på plan asfalt, og foden er derfor indrettet til at kunne tilpasse sig, hvis ellers alt fungerer korrekt.
Problemer med fodens bevægelighed har indvirkning på hele vores bevægemønster og belastning, og kan derfor have en stor påvirkning på resten af kroppen. Problemer med for eksempel:

 • Smerter i selve foden
 • Knæsmerter
 • Hoftesmerter
 • SI-smerter
 • Smerter i ryggen
 • Skævhed i bækken og ryg

Disse gener i forbindelse med fysisk aktivitet som løb, gang eller hop og gerne i forbindelse med sport kan have sit ophav i en eller flere ledforbindelser i foden, der ikke sidder korrekt, og derfor ikke bevæger sig, som det skal. Biomekanisk betyder dette, at hvis man ikke er i stand til at stå lige på foden og afvikle tilpasset til underlaget, så får man også en skæv belastning hele vejen op fra fundamentet. Ligesom et hus får sætningsrevner og skævheder hvis ikke fundamentet er i orden.

I forhold til sport betyder dette blandt andet et dårligere afsæt, eller en hårdere landing, hvilket kan have indvirkning på præstation, men også smerte/ubehag forbundet med sporten. Og disse problemer kan man ikke bare træne sig ud af. Oftest kan det være nødvendigt med manuel behandling for at korrigere fejlstillingen i foden inden korrekt genoptræning.

 

 Sportsskadebehandling

Sportsskader kan komme til alle der dyrker en eller anden form for idræt, men er hyppigere set ved kontaktsport og de mere aktive soloidræt med hurtige accelerationer og pludselige stop eller landinger, så som f.eks. gymnastik eller løb.  

Men en sportsskade kan også være en overbelastning. Mange distanceløbere eller andre former for eliteidræt enten på privat eller professionelt plan vil være tilbøjelige til at træne eller præstere lidt over formåen i jagten på forbedring.  

Overbelastningsskader er hyppige, og går ofte i sig selv. Der kan dog også forekomme problemer der ikke er så nemme af komme over med et par dage til en uges aflastning fra sporten. Nogle gange har kroppen brug for hjælp udefra til at komme over en overbelastningsproblematik.  

Når kroppen er overbelastet, vil det område der er berørt ofte være spændt og ømt. Hertil følger også gerne en inflammationsproces, der i sig selv er kroppens helingsproces. Denne kan være smertefuldt grundet nedsat blodcirkulation fra spændt væv kombineret med ophobning af affaldsstoffer. Her er det vigtigt at få genoprettet cirkulationen så kroppen effektivt selv kan transportere affaldsstoffer væk og bringe ny næring til området via blodcirkulationen. Osteopati, Manuel Terapi og Fysioterapeutisk genoptræning målrettet problemet og dets årsag kan forkorte skadesperioden samt skadens omfang.

 

 Hofte/knæ problemer

Hofter og knæ er to af de primære bevægende led i vores ben, og de har derfor også en vigtig rolle i forhold til vores gang og bevægelse. Problemer med knæ og hofter kan være lokalt omkring selve leddet, hyppigt set ved gigtsmerter, gerne i forbindelse med sportsskader og overbelastning, men kan altså også have sit ophav fra f.eks. fødderne.  

En fuld gennemgang af benene og smertemønsteret der opleves, kan afsløre meget omkring hvad der forsager smerten. Osteopati og Manuel Terapi kan lindre mange smerter lokalt, og giver et bedre indblik i hvad der kan være af årsager til at smerten opstår, samt hjælpe med at undgå disse. Fysioterapeutisk træning kan hjælpe med at forebygge smerter, og genoprette stabiliteten omkring leddene og beskytte mod nye skader.

 

 Skadesgenoptræning

Korrekt genoptræning efter skader er essentielt for at forebygge nye. Ved hjælp at en målrettet og effektiv Fysioterapeutisk indsats, kan man hurtigt komme igen efter en skade, og vende tilbage til sin sport, hverdag eller arbejde.

Korrekt genoptræning under og efter et forløb med Osteopati og Manuel Terapi giver ofte et rigtigt godt resultat også efterfølgende.  

På klinikken lægger jeg et kort træningsprogram til den enkelte som supplement til de fleste behandlinger, og altid hvor det giver mening. Hjemmeøvelser kan være det man normalt kender med elastikker, træningsbold eller andre redskaber, men kan også indeholde elementer fra den Osteopatiske tilgang, og have til fokus at skabe cirkulation og bevægelse. Vejrtræningsøvelser er derfor også ofte noget mange patienter vil have gavn af, næsten uanset problematikken. Træningen jeg instruere i er i udgangspunktet hjemmeøvelser, altså intet krav om fitness medlemskab, og med simple redskaber tilrettelagt efter hvad patienten selv har eller hvad der kan anskaffes uden den store omkostning.